SHCHERBENKO ART CENTRE

Mykhailivska 22V 01001 Kyiv, Ukraine Tel. +380 96 801 2041 info@shcherbenkoartcentre.com www.shcherbenkoartcentre.com Facebook: Facebook.com/ShchAC Instagram: @Shcherbenko Art Centre YouTube: Shcherbenko Art Centre
Director:
Maryna Shcherbenko
Owner:
Maryna Shcherbenko
Stand: 5.05
All gallery’s presented artists:
Tiberiy Szilvashi
Vasyl Bazhay
Pavlo Kovach (senior)
Mykola Kryvenko
Myroslav Vayda
Tetiana Malinovska
Artem Volokotin
Maryna Talutto
Oleg Dimov
Anton Sayenko
Vasylina Vrublevska