THE ROOSTER GALLERY

Director:
Jurgita Juospaitytė - Bitinienė
Owner:
Jurgita Juospaitytė - Bitinienė
Stand: 3.06
All gallery’s presented artists:
Raminta Blaževičiūtė
Kazimieras Brazdžiūnas
Tomas Daukša
Eglė Karpavičiūtė
Vytautas Kumža
Eglė Norkutė
Alina Melnikova
Auksė Miliukaitė
Vita Opolskytė
Andrius Zakarauskas