ARCHITEKTŪROS GALERIJA NULINIS LAIPSNIS

Šv. Stepono G. 14 LT-01134 Vilnius, Lietuva Tel. +37061348098 Nulinislaipsnis@gmail.com www.0-x.eu
Direktorius (-ė):
Tomas Grunskis
Savininkas (-ė):
VšĮ "Nulinis laipsnis"
Stendas: 5.08
„ArtVilnius’21“ pristatomi menininkai:
Domas Mykolas Malinauskas
Anarchitects. eu
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Architektas, menininkas Darius Čiuta
Grupuotė Anarchitects.eu
Architektas Šarūnas Petrauskas
Architektė, menininkė Aistė Ambrazevičiūtė
Skulptorius Domas Mykolas Malinauskas

„Nulinis laipsnis“(_0*) yra nepriklausoma, pelno nesiekianti architektūros galerija bei kultūros ir kritikos platforma, įkurta 2014 metais. Architektūros galerijos „Nulinis laipsnis“ lokacija neatsitiktinė – Vilnius, Šv. Stepono 14, buvusioje Architekto Valdo Ozarinsko studijoje, kurioje Jis ir mirė 2014m. Toks pasirinkimas simboliškas. Juo siekiama išsaugoti šią vietą kaip kultūrinę erdvę bei įgyvendinti vieną iš Valdo ir Jo bendraminčių idėjų – sukurti architektūros galeriją.
_0*- motto: “Nulinis laipsnis matematikjoje duoda vieneto reikšmę: “Iš nieko – kažkas, iš labai sudėtingo – į paprastą”.
_0*- misija: Šiuolaikinės architektūrinės kritikos ir kultūros sklaida, propagavimas ir švietimas skirtingoms visuomenės grupėms ir architektų bendruomenei.
_0*- vizija: Architektūros kultūros ir kritikos platforma veikianti virtualioje ir realioje kultūrinėje erdvėje Lietuvoje, leidiniu ir architektūros kultūros renginių formomis.
_0*- skirtas:
-visoms architektų kartoms ir jų atstovams šviesti, kurie nebemąsto apie šiuolaikinę architektūrą kaip vien apie profesiją ar amatą, bet kaip apie kultūrinį reiškinį ir tarpdalykinę veiklą, turinčią socialaus meno ir mokslo bruožų;
-bendruomenėms ir jų edukacijai, kurioms rūpi architektūros kokybės klausimai;
-Jaunimo edukacijai, siekiant suformuoti kritinio mąstymo pamatus ir skatinti domėjimasi architektūros kokybe bei kultūra.

1