DAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA

Vokiečių g. 2 LT-01130 Vilnius, Lietuva Tel. (+370 5) 261 95 16 dsg@dsgalerija.lt https://www.dsgalerija.lt Facebook: https://www.facebook.com/dsgalerija Instagram: @dsgalerija
Direktorius (-ė):
Kotryna Džilavjan
Savininkas (-ė):
Lietuvos dailininkų sąjunga
Stendas: 5.23
„ArtVilnius’21“ pristatomi menininkai:
Audrius Janušonis
Linas Liandzbergis
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Lietuvos dailininkų sąjungos menininkai

Dailininkų sąjungos galerija (Vilnius) – viena pirmųjų nevyriausybinių galerijų Lietuvoje, pradėjusi veiklą 20 a. 7 deš. Svarbiausios galerijos veiklos kryptys – profesionalių menininkų kūrybos pristatymai bei sklaida, projektai, tiriantys dailės tradicijos tęstinumo ir atsinaujinimo procesus, jaunųjų autorių programa, edukaciniai, socialiniai ir pilietiniai projektai. Galerija organizuoja meno renginius ir kitose Lietuvos bei užsienio šalių erdvėse, užsiima autorinių knygų, albumų leidyba, profesionalaus meno kūrinių ir dailės dirbinių prekyba.

Dailininkų sąjungos galerija siekia dinamiškai veikti modernaus ir šiuolaikinio meno lauke, atstovauti profesionalių menininkų, kuratorių ir kritikų interesams, stimuliuoti meninę kūrybą ir jos refleksiją Lietuvoje bei svetur. Galerija bendradarbiauja su pripažintais kūrėjais ir su jaunais, perspektyviais menininkais bei menotyrininkais; vykdo bendrus projektus su kitomis kultūros institucijomis Lietuvoje ir Europoje. Siekdama didesnio atvirumo visuomenei, galerija dirba šešias dienas per savaitę; visų parodų lankymas – nemokamas.

1