„Nuodėmingi malonumai (bandymas)“

2022

PARODA TAKAS

Mišri technika
Technika: šaltinių ir miesto vanduo, panaudoti plastiko likučiai, pigmentai, supakuoti tapybos darbai
Išmatavimai: 25x20x40 cm

Šiuo kūriniu permąstau asmeninius vartojimo įpročius bei malonumus kūryboje ir gyvenime. Tirpstančioje ledo skulptūroje slepiasi supakuoti tapybos darbai. Ledo skulptūros formos padarytos pernaudojant plastiko pakuotes, kurios lieka po vartojimo studijoje ir namuose.
Skulptūra priartina prie ledynų tirpimo patyrimo ir fizinio laiko išgyvenimo. Užšaldydama tapybos darbus ledo skulptūroje žaidžiu su laiko elementu, tarsi konservuodama tai, ką norėčiau palikti atradimams ateityje bei repetuoju potvynių – atoslūgių scenarijus. Taip pat siekiu pažvelgti į klimato kaitą iš archeologinės perspektyvos, kai dabar yra atrandama tai, kas buvo po vandeniu ar užšalę. Tirpstantis meno kūrinys primena ir apie limituotą laiką Žemėje, laikinumą.