Ant ežero kranto On the lakeshore

2009
Pristato: AUKSO PJŪVIS
Tapyba
Technika: Aliejus, drobė
Išmatavimai: 30x40 cm
Kaina: 750 Eur