„Kriauklės“

2021

PARODA TAKAS

Instaliacija
Technika: Autorinė technika

ø 10 cm
Kaina: 7 000 Eur

„Kriauklės“ — tai objektų serija, kurioje sintezuojami Sirenių mito motyvai — vaškas, kuriuo užkimštos jūreivių ausys — ir mokslinis naratyvas —Helmholtzo rezonatoriaus išradimas. Pagrindinė kūrinių serijos idėja yra poetiškai suskambinti būtent tai, kas neleido Odisėjo jūreiviams girdėti Sirenių— ausyse tūnantį vašką.