Transmediacijos (nuotr. Margarida Sampaio)

Transmediations (photo by Margarida Sampaio)
Performansas
18min
Kaina: 9 000 Eur eur