PROJEKTŲ ZONA

„Meno vertė"

Lietuva
Vilnius
intro@intro.lt
https://www.dasvegas.net
Facebook: https://www.facebook.com/vygandas.simbelis
Liana Ruokytė-Jonsson
Direktorius (-ė) Vygandas Šimbelis
Kuratorius (-ė) Alberta Vengrytė
Liana Ruokytė-Jonsson

Vygando Šimbelio projektas MENO VERTĖ nagrinėja funkcinius meno rinkos mechanizmus, įgalinančius meno kūrinių vertes, institucinių galių santykius ir meno vartojimą apskritai. Projektas įvairiuose lygmenyse išbando nuostatą Menas yra ekonomika. Ekonomika gali būti menu, kai ne vien meno kūrinių rinka su joje vyraujančiais struktūriniais mechanizmais, bet ir meno kūryba yra suvokiama kaip kultūrinio kapitalo variklis. Skaitiniai įvairių verčių kodai projekte užima esminę estetinę vietą ir komunikuoja per susisiekiančius kultūrinės, technologinės, ekologinės, ekonominės ir kt. tikrovių pasakojimus, kūrybiškai išnaudojant skaitmeninių ir analoginių medijų teikiamas galimybes.

1