Helena Heinrihsone

Gimęs(-usi) 1948
Latvija
Stendas: 3.34
1