PARODA TAKAS

Živilė Minkutė

Gimęs(-usi) 1990
Lietuva
Vilnius
zivileminkute@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/zivile.minkute
Instagram: https://www.instagram.com/zivile.minkute/

Menininkė dirbanti kultūros ir kūrybinių industrijų strityje. Savo praktikoje jungianti grafiką bei tarpdisciplininio meno laukus. Pagrindinis domėjimosi laukas – vidiniai bei socialiniai ryšiai jų išraiska asmenybėje.

1