PIRMASIS POKALBIO CIKLO „… SESSIONS“ SUSITIKIMAS – APIE MENO RINKOS EKOLOGIJĄ SU KURATORE VICTORIA IVANOVA

birželio 8, 2016

Pokalbių ciklas … Sessions siekia permąstyti meno vaidmenį šiandieniniuose ekonominiuose ir politiniuose procesuose, iškeldamas meno pasyvumo problemą sparčiai kintančios aplinkos atžvilgiu. Pasyvų stebėjimą ir kritikavimą antropoceno, neoliberalistinės kultūros politikos ir meno financializacijos sąlygomis siūloma keisti aktyviu įsitraukimu ir susiklosčiusių aplinkybių pakreipimu norima linkme, pasinaudojant, o ne atmetant naujai atsivėrusiomis galimybėmis. … Sessions pavadinimas čia veikia kaip atviras laukas, kuris keisis kaskart prieklausomai nuo susitikimo temos, kviesdamas mąstytojus, menininkus, kuratorius ir rašytojus pristatyti savus transformatyvaus veikimo dabarties sąlygomis scenarijus.

Pirmoji paskaita – Liquidity Session –, kurią kaip dialogą su Vilniaus meno mugės ArtVilnius kontekstu pristatys Artnews.lt žurnalas, pakvies į susitikimą su kuratore ir teoretike Victoria Ivanova (Tate, JK). Ji pristatys jos bendrą su menininku bei rašytoju Christopher Kulendran Thomas (JK), teoretiku Suhail Malik (Goldsmiths, JK) ir menininke Diann Bauer inicijuotą projektą Real-Flow.

Real Flow pateikia neįprastą meno ir ekonomikos santykio viziją. Kuomet ribos tarp meno, meno rinkos ir globalios bendros rinkos vis labiau tirpsta, tampa vis aktualiau imtis aktyvaus vaidmens šioje įtinklintoje ir financializuotoje meno padėtyje ir ieškoti būdų, kaip šią padėtį produktyviai keisti, o ne vien stebėti. Meno ir kapitalo integracija iš tiesų atveria naujus galimų veiksmų ir pokyčių kanalus, kokie menui anksčiau buvo nepasiekiami. Šie naujai atsivėrę tikrovės lygmenys yra tokie globalūs, greiti ir sparčiai besiplečiantys, apie kokius meno pasaulis negalėjo nė įsivaizduoti. Taigi menas gali pasiekti transformacijas žymiai platesniu masteliu tiek erdvine, tiek ekonomine ir politine prasme. Victoria Ivanova pateiks galimus šia meno ir kapitalo integracija pasinaudojimo būdus ir atvejus.

Victoria Ivanova yra kuratorė ir rašytoja, gyvenanti ir dirbanti Londone. Anksčiau dirbusi žmogaus teisių lauke, 2010 metais ji buvo viena iš kultūrinės platformos Donetske, nagrinėjančios aktyvizmo, edukacijos ir meninio tyrimo sankirtas, įkūrėjų. Tarp naujausių Ivanovos tekstų – „Meno vertės: A Détente, a Grand Plié’, publikuotas „Parse 2: Šiuolaikinio meno vertė“ (Parse 2: The Value of Contemporary Art) (2015), „Neabirėžtumo naujumas ir akceleracionistinės politikos ateitis“ (Novelty Intermediation and the Future of Accelerationist Politics), publikuotas „Naujai išrandant horizontus“ (Reinventing Horizons) (2016), „Sutrupėjusios“ (Fractured Mediations), publikuotas Der Zeitkomplex. „Post-šiuolaikybė“ (Postcontemporary) (2016), ir „Šiuolaikinis menas ir išvestinių priemonių financializacija“ (Contemporary Art and Collateral Financialisation), „Finansai ir visuomenė“ žurnale (Finance and Society) (II(i), 2016).

Paskaita vyks LITEXPO parodų centre, 5.3 salėje. Paskaita vyks anglų kalba.

Pokalbių ciklą remia Lietuvos kultūros taryba.