Danas Aleksa

Vilnius, Lietuva danas.aleksa@yahoo.com
Stendas: 4 salė
„ArtVilnius’22“ pristatomi menininkai:
Danas Aleksa

Skulptūra „Sietynas” pagaminta iš Vilniaus apleistų pastatų išdaužtų langų šukių.

1