Privaloma registracija

Pagal Vyriausybės nutarimą, privalome užtikrinti mūsų lankytojų registravimą elektroniniu būdu. Šie duomenys renkami ir tvarkomi tik COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys mūsų sistemoje bus saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po „ArtVilnius’20“, o po to iš karto sunaikinami (rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. V-1931).

Todėl labai prašome, prieš atvykstant į meno mugę „ArtVilnius’20“, iš anksto užsiregistruoti mūsų sistemoje, pateikiant savo: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą. Užsiregistravę, el.paštu gausite patvirtinimo laišką. Gautą patvirtinimo laišką reikės parodyti prieš įeinant į mugės teritoriją.

Bilietus, pirktus iš www.tiketa.lt, registruotis nereikia.