8 AKYS IR AUSYS

Direktorius (-ė):
Austė Marcinkevičienė
Savininkas (-ė):
Austė Marcinkevičienė, Kristijonas Marcinkevičius
Stendas: 3.18
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Ieva Marija Andrulytė
Jonas Balsevičius
Kipras Černiauskas
Kamilja Teklė Čižaitė
Zac Roger Yeates
Kipras Laučys
Tadas Radis
Justina Tulaitė
Karolina Žalėnaitė

„Aštuonios akys ir ausys“ – nepriklausoma eksperimentų ir projektų erdvė, galerija, besikeičiančios formos ir gyvos simbiozės vieta, bendruomenės klausykla. Netalpiname galerijos į tam tikras apibrėžtis, nes esame atviri įvairioms jungtims – pristatome jaunosios kartos šiuolaikinio meno kūrėjus ir tarptautinėje meno rinkoje įsitvirtinusius menininkus. Galerija, įkurta 2020 m. rudenį Vilniaus Naujamiestyje prisideda prie rajono atgaivinimo ir kultūrinio švietimo. Steigėjams svarbu įtraukti lankytojus į rengiamas, įvairaus formato parodas, prisidedant prie plačiosios auditorijos meninės, socialinės ir emocinės raidos.

1