GALERIJA T.2

Titnago 7 LT-02300 Vilnius, Lietuva Tel. +37069857530 valdone.rudenkiene@gmail.com www.art2.lt Facebook: Facebook.com/galerijat.2 Instagram: @galerijat.2
Direktorius (-ė):
Valdonė Rudenkienė
Savininkas (-ė):
Valdonė Rudenkienė
Stendas: 3.15
„ArtVilnius’23“ pristatomi menininkai:
Elena Antanavičiūtė
Rūta Matulevičiūtė
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Elena Antanavičiūtė,
Rūta Matulevičiūtė

Galerija T.2 yra 2022 metais įsikūrusi galerija. Galerijoje vyksta jaunų ir šiuolaikinę meno kryptį atstovaujančių menininkų parodos.

1