MENŲ TILTAS

Direktorius (-ė):
Edvidas Žukas
Savininkas (-ė):
Edvidas Žukas
Stendas: 5.45
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Julien Allegre
Pranas Gailius
Rūta Jusionytė
Vytenis Lingys
Francisco Sepulveda
Gerard Stricher
Robert Sobocinski

Modernaus ir šiuolaikinio meno galerija „Menų tiltas“ teikia ypatingą dėmesį XX-XXI a. užsienio lietuvių dailininkų kūrybos reprezentavimui. Čia galima apžvelgti ir įsigyti tapybos, skulptūros, fotografijos, grafikos darbus. Užupyje galeriją įkūrusi viešoji įstaiga „Menų tiltas“ surengė daugybę personalinių ir jungtinių menininkų kūrybos parodų galerijos „Menų tiltas“ ir kitose ekspozicinėse erdvėse. Glaudžiai bendradarbiaujant su Rūta Jusionyte, Vyteniu Lingiu, Vytauto Kasiulio, Prano Lapės, Prano Gailiaus artimaisiais Prancūzijoje, galerija rengia šių menininkų personalines ir grupines parodas. „Menų tiltas“ taip pat atstovauja tokius Europoje žinomus menininkus kaip Serge Labegorre, Gérard Stricher, Marc Petit, Robert Sabociński, Nicolas Gasiorowski, Cristine Guinamand, Marc Krüger, Niyaz Najafov, Olivier de Sagazan, Johan van Mullem, Jean-Louis Nehlich.
Ne mažiau aktuali galerijos veiklos sritis – kasmet rengiami tapybos plenerai Italijoje, Prancūzijoje bei kilnojamosios plenerų parodos užsienio ir Lietuvos galerijų erdvėse.

1