VILNIAUS FOTOGRAFIJOS MENO CENTRAS 7:14

Dūmų g. 3K5 LT-11119 Vilnius, Lietuva Tel. +37067622803 info@vfmc.lt www.vfmc.lt Facebook: Facebook.com/VFMC714 Instagram: @vfmc714
Direktorius (-ė):
Dovilė Dagienė
Savininkas (-ė):
Dovilė Dagienė
Stendas: 3.51
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Dagienė Dovilė
Gintalaitė Agnė
Petrauskienė Emilija
Trimakas Gintautas
Usinavičius Virgilijus

Vilniaus fotografijos meno centras „7:14“ – nepriklausoma fotografijos ir vizualinės kultūros tyrimų platforma, skirta apmąstyti vietos fotografiją ir vaizdinę kultūrą per meninius tyrimus, interviu ir kuratorinę veiklą. 2020 metais įkurtas centras palaiko bendradarbiavimą ir institucinę partnerystę, siekiant sudaryti palankias sąlygas autoriams plėtoti įvairias su fotografijos medija susijusias menines veiklas. VFMC „7:14“ taip pat inicijuoja viešus renginius, susitikimus ir kultūrinius mainus.

Fotografijos centras įsikūręs Vilniuje, vietovėje, kurioje trumpiausia diena metuose trunka 7 val. 14 min.

1