PARODA TAKAS

Matas Janušonis

Gimęs(-usi) 1994
Lietuva
Vilnius
matasonis@gmail.com

Dažnai mano kūriniai yra readymade, buitinių, techninių ir/ar archetipinių daiktų permąstymai. Tai transformacijos, kuomet fizinė daikto išvaizda keičiama jungiant ar dekonstruojant vaidzduotės ir mus supančio pasaulio artefaktus. Formos ar mastelio perkonstravimas, keičia ir kūrinio prasmes, prideda ar arba atima tam tikrus idėjinius krūvius.

1