PARODA TAKAS

Raimundas Krukonis

Gimęs(-usi) 1975
Lietuva
Vilnius
raimundaskrukonis@gmail.com

Raimundo Krukonio kūrybos metmenys
Kūrybą įtakoja skirtingų gyvenimo ir mokslo sričių susidūrimai, iš to atsirandančios tam tikros bendrybės arba paradoksalios situacijos, kurias bandoma suvesti į apibendrintą fizinį pavidalą.
Domina:
Kultūrinio proceso raida, kuri rutuliojasi iš psichologinių, ekonominių ir politinių paskatų.
Kolektyvinių archetipinių formų santykis su socialinės galios simbolių sistemomis.
Vertybių socialinėje aplinkoje formavimasis, raida ir kaita.
Kūryboje stengiamasi perteikti formas ir situacijas, kurios objektyviai reiškiasi žmonių gyvenime, veikia mąstymą, įtakoja socialinį elgesį, taip pat yra nagrinėjama objekto ir konteksto santykis

1