ARTVILNIUS’2022

GALERIJA XX. Lietuvos dailininkų sąjunga

Laisvės a. 7 LT-35200 Panevėžys, Lietuva Tel. +370 45 402232 galerijaxx@gmail.com https://galerijaxx.lt/ Facebook: Facebook/galerijaxx Instagram: @galerijaxx
Direktorius (-ė):
Tomas Rudokas
Savininkas (-ė):
Lietuvos dailininkų sąjunga
Stendas: 5.25
„ArtVilnius’22“ pristatomi menininkai:
Egidijus Radvenskas
Ramūnas Grikevičius
Visi galerijos pristatomi menininkai:
Vilija Balčiūnienė
Ramūnas Grikevičius
Jūratė Kirtiklytė
Rūta Povilaitytė
Egidijus Radvenskas
Jolanta Rudokienė
Girmantas Rudokas
Vytautas Tallat-Kelpša

1968 m buvo įkurta Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio sekcija, vėliau peraugusi į Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrių. Šiam skyriui priklausė dvidešimt narių. 1993 m pirmininkaujant skulptoriui Juozui Lebednykui, buvo įkurta LDS Panevėžio skyriaus galerija „GalerijaXX“. Pavadinimas simboliškas – dvidešimtas amžius + dvidešimt sąjungos narių. „Galerija XX“ įsikūrusi pačiame Panevėžio miesto centre – Laisvės aikštėje. Kamerinė galerijos aplinka sąlygoja nedidelių, dažniausiai personalinių parodų pobūdį.
„Galerija XX“ pristato šiuolaikinių lietuvių ir užsienio autorių kūrybą, rengia bendras parodos su kitomis Panevėžio miesto galerijomis, organizuoja tarptautinius plenerus, užsiima edukacine veikla bei reprezentuoja Panevėžio miestą kultūriniuose projektuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kiekvienais metais, liepos mėn. galerija organizuoja tarptautinius tapytojų plenerus, leidžia parodų katalogus.
Čia įsikūręs Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus, vienijantis 46 profesionalius įvairių dailės sričių dailininkus. Vienas pagrindinių LDS PS ir „Galerija XX“ tikslų – skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionaliojo dailės meno sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, propaguoti LDS PS narių kūrybą Lietuvoje ir užsienyje.

1