GALERIJA XX. Lithuanian Artists’ Association

Laisvės a. 7 LT-35200 Panevėžys, Lietuva Tel. +370 45 402232 galerijaxx@gmail.com https://galerijaxx.lt/ Facebook: Facebook/galerijaxx Instagram: @galerijaxx
Director:
Tomas Rudokas
Owner:
Lietuvos dailininkų sąjunga
Stand: 5.25
„ArtVilnius’22“ presented artists:
Egidijus Radvenskas
Ramūnas Grikevičius
All gallery’s presented artists:
Vilija Balčiūnienė
Ramūnas Grikevičius
Jūratė Kirtiklytė
Rūta Povilaitytė
Egidijus Radvenskas
Jolanta Rudokienė
Girmantas Rudokas
Vytautas Tallat-Kelpša
1 of