A TOUCH OF ART

2022
Pristato: PILOT
Objektas
Technika: Aluminium, porcelain
Išmatavimai: 27x27x18 cm
Kaina: 500 – 1000 eur