PARODA TAKAS

Domas Ignatavičius

Gimęs(-usi) 1968
Lietuva
Vilnius
domasigna@gmail.com

Savo kūryboje aš gilinuosi į daiktų metafiziką, per kurią atsiskleidžia žmonių santykis su kasdienybe. Kas daiktas yra? Koks jo santykis su žmogumi? Ar daiktas – tik idėja, o mes pažįstame tik jo funkciją? Kuo tampa daiktas jį atskyrus nuo tos funkcijos – palikus tik daikto vaizdą, o jį patį perkėlus į kitą kontekstą? Gyvename materialios gausybės laikais kai daiktų kaita užprogramuota jų gamybos procese – dažnu atveju jie netaisomi, o perdirbami, tapdami tarsi trąša kitiems daiktams. Savo kūryba aš bandau sustabdyti tą begalinę kaitą, pažvelgti į daiktus atitraukus juos nuo kasdienio panaudojimo, mėginu įžvelgti tai ką jie savyje užšifruoja – jų funkciją slepia išorinis daiktiškumas. Daiktų kaip žmogaus egzistencijos įtvirtinimą analizuoju įvairiomis meninės išraiškos priemonėmis – tapyba, stiklo objektais, instaliacijomis, kuriu šviesos ir aplinkos meną, kur diskutuoju su aplinka priešpriešindamas jai savo sukurtus objektus.

Aš baigiau Vilniaus dailės akademiją, kur įgijau vitražo magistro laipsnį, keletą semestrų studijavau Prahos dailės akademijoje konceptualaus meno studijoje. Nuo 2021 metų esu Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

1