Lewben Art Foundation

Direktorius (-ė):
Ugnė Bužinskaitė
Kuratorius (-ė):
Valentinas Klimašauskas
Stendas: 4 salė

Ar aštuonkojai sapnuoja žmones?
Įkvėpta „Lewben Art Foundation“ figūratyvinių kūrinių kolekcijos įvairovės, per kūrybingą spekuliatyvumą ir klaidingą tapatinimąsi šia paroda siekiama skatinti naujus požiūrius tiek į meno istoriją, tiek į minėtą kolekciją.
„Ir aš buvau tokia, kaip tu – sandariai uždarytas vandens filtrų maišelis, dreifuojantis jūros paviršiuje.“ Sekdama šiuo sakiniu, per asociatyvias sąsajas, gal kiek netikėtą teleportavimąsi į vandenyną ir apsikeitimą daugialypėmis perspektyvomis ši paroda siūlo atvirą platformą naujoms spekuliatyvioms tapatybėms ar poetinių interpretacijų galimybėms.
Ši labai skirtingų autorių, laikmečių, stilių, daugiausia antropomorfinių figūrų kolekcija tartum kokia vandenyno dugne nuskendusi meno objektų armija ar aštuonkojų susapnuota šachmatų lenta dreifuoja tarp kelių aktualių ir problemiškų temų.
Pirma, menininkams ir apskritai žmonėms būdingas antropomorfizmas pasireiškia kaip žmogiškųjų savybių priskyrimas nežmogiškiems organizmams bei medžiagoms. Bent jau vakarietiškame meno kanone žmogaus figūros vaizdavimas istoriškai įkalindavo žmogiškąją vaizduotę antropocentriniame diskurse ir trukdė atviriau žvelgti tiek į žmogų, tiek į nežmogiškas būtybes ar medžiagas, kuriomis naudojantis kuriama žmogaus figūra. Šiandien toks žmogaus vaizdavimas atrodo redukuotas – iš čia ir kyla šios parodos poreikis išryškinti daugiau ir įvairesnių interpretacijų, eksponuoti visą skulptūrų minią.
Antra, žmogaus ir jo figūros sampratos yra visapusiškai problemiškos. Viena vertus, būdamas gamtos dalimi, žmogus nuo seno linkęs save nuo jos atskirti. Kita vertus, bandydamas keisti tiek gamtą, tiek save, gamtą paradoksaliai keičia kaip aplinką ir kaip savo paties prigimtį (nature), tai yra – ir save. Todėl ir žmogaus figūros ar jo aplinkos vaizdavimas dažniausiai įmanomas tik kaip abstrahuotas, metaforiškas, nepilnas, žmogų ir gamtą bei jų santykius supaprastinantis aktas.
Ir trečia – tai, kas labiausiai ir įkvepia šį pasiūlymą, – ši paroda gali būti suprantama kaip spekuliatyvus bei poetiškas bandymas įsivaizduoti (post)žmogaus figūrą gyvūno, Kito, ar kitaip tariant, nežmogaus akimis.
Pavyzdžiui, kokias žmogaus skulptūras lipdytų aštuonkojai, jei būtų skulptoriai? Gyviai, aštuoniomis kojomis stumdantys jūros žvaigždes vandenyno dugne, sapnuodami keičiantys savo kūno raštus ir spalvas, o gal ant jo net ir kuriantys užmaskuotą jūsų portretą?
Menininkai: Robertas Antinis, Neil Beloufa, Tomas Daukša, Indrikis Gelzis, Zuza Golinska, Hugh Hayden, Zhang Huan, Audrius Janušonis, Matas Janušonis, Rūta Jusionytė, Geistė Kinčinaitytė, Vytautas Kumža, Stanislovas Kuzma, Jacques Lipchitz, Vitas Luckus, Paulius Makauskas, Emmanuel Mané-Katz, Deimantas Narkevičius, Robertas Narkus, Mindaugas Navakas, Marc Petit, Gabriele de Santis, Andres Serrano, Miša Skalskis, Erwin Wurm
Kuratorius: Valentinas Klimašauskas